top of page

הנהלת חשבונות ושכר

כל עסק נדרש לשירותי הנהלת חשבונות מקצועיים, וזאת על מנת לעמוד בסטנדרטים הנדרשים על ידי רשויות הפיקוח, המיסוי והחוק.
הנהלת חשבונות היא לב העסק והיא כוללת בתוכה את כל הרישומים של כל ההכנסות וההוצאות של העסק, העתקי חשבוניות וקבלות שהוצאו ללקוחות, דוחות פנימיים רבים ודיווחים לשלטונות המס.
הנהלת החשבונות נדרשת להתמודדות עם תקנות רבות בכל הנוגע לחוקים ולמיסוי.
ישנן שתי שיטות לניהול ספרים, הנהלת חשבונות חד צידית וכפולה, ולכל עסק חלה שיטת ניהול ספרים
הקבועה לגביו בחוק.

 

הנהלת חשבונות חד צידית
רושמת רק את ההכנסות וההוצאות של העסק ומספקת דוחות רווח והפסד ודיווחים לרשויות. היא בדרך כלל מתאימה לעוסקים מורשים ועוסקים פטורים.

 

הנהלת חשבונות כפולה
רושמת את ההכנסות וההוצאות ומאידך מנהלת את כל כרטיסי הלקוחות, ספקים, בנקים, עובדים, רכוש, מלאי, ואחרים. היא יותר מורכבת וחלה דרך כלל על חברות בע"מ או עוסקים מורשים ושותפויות בהיקפים שהחוק מחייב אותם .
משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות כוללת ומקיפה לעצמאים, חברות ועמותות.
השירות שלנו כולל הנהלת חשבונות ושירותי שכר לכל סוגי העובדים, כולל יעוץ וליווי עסקי, הנהלת חשבונות פרטנית, רישומי מלאי, התאמות הבנקים, מעקב שוטף אחר לקוחות וספקים.

צוות המשרד מטפל בניכויים מפתיחת תיק עד לטיפול חודשי בהכנת משכורות. כמו כן אנו מטפלים בהוצאות הנלוות למשכורות כגון ביטוחי מנהלים ופיצויים כאשר המשכורות הינם מותאמים לחוקי מס הכנסה ודיני עבודה.
שירותי הנהלת החשבונות והשכר כוללים:

  • הנהלת חשבונות חד צידית או הנהלת חשבונות כפולה לפי העניין.

  • הכנה והפקת תלושי שכר.

  • הכנת דוחות רווח והפסד תקופתיים.

  • טיפול בתביעות ביטוח לאומי: דמי פגיעה, דמי לידה, מילואים וכו'.

  • טיפול בפרישת עובדים ופיצויי פיטורים.

  • דיווחים שוטפים לרשויות המס (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס ערך מוסף , ניכויים).

  • הגשת דוחות ודיווחים שנתיים לרשויות המס.

לקוחות ממליצים

לוגו מלון אירוס המדבר

מזה שנים , מאז שנבחרת להיות חשב המלון ניתן לראות את המקצועיות שלך , את ההבנה העמוקה בכול הנושאים הפיננסים ועולם ראיית החשבון.

 מלון אירוס המדבר
bottom of page