top of page

מלכ"רים

עמותות רבות בישראל נדרשות למינוי רואה חשבון לצורך הגשת דו”חות מבוקרים.

בעת ניהול עמותה, עבודתו של רואה חשבון בעל התמחות בתחום המלכ”רי הינה קריטית – חשוב לציין כי פעילות של רואה חשבון מסחרי אינה דומה לפעילות של רו”ח בתחום המלכ”רי עליו חלים חוקים שונים ובהם גילוי דעת 69 ותקן חשבונאות 5.

מדוע להיעזר בשירותי רואה חשבון לעמותה שלך?

1. מינוי רואה חשבון כגוף מבקר: בעמותות וחברות לתועלת הציבור שונות, ממנה האסיפה הכללית לוועדת ביקורת שניים מבין חבריה. כידוע, לוועדת ביקורת ישנה אחריות רבה מאוד בקשר לניהולה התקין של העמותה. במצב זה מומלץ לרכוש שירותי ביטוח של אחריות מקצועית לנושא משרה בתאגיד. אלא מאי? העלות של הפוליסה לעיתים עולה על העלות של שכירת שירותי רו”ח כגוף מבקר לארגון. מינוי של רואה חשבון כגוף מבקר אובייקטיבי ומקצועי עשוי לשוות לארגון נופך מקצועי יותר כל שכן במסגרת של ביקורת עומק או אחרת המתבצעת על ידי רשם העמותות או החשב הכללי.

 

2. שמירה על מנהל תקין: עמותות צריכות לעמוד לעתים קרובות בדרישות קפדניות מאוד מול רשם העמותות, רשויות המס וגורמים ממשלתיים רבים אחרים. הפרת תקנות של רשויות אלו עשויות לטמון בחובן תגובה קשה שתגרור אחריה עונשים כבדים כמו קנסות בסכומים גבוהים, כניסה להליך פלילי, איבוד אישור ואפילו אישור הניהול התקין שעשוי לגרום לסגירת העמותה. רואה חשבון מקצועי בתחום העמותות, יספק הגנות טובות ושמירה על ניהול תקין לאורך זמן.

 

3. מומחה חשבונאי קבוע בארגון שלך: במהלך כל החלטה שתתקבל באספה הכללית או במסגרת פעילות הוועד המנהל, יוכל רואה החשבון של העמותה להציג את נקודת מבטו על הדברים, לקדם את פעילות העמותה באופן שיהיה היעיל ביותר מבחינה כלכלית ויאפשר לייעד משאבים למשימות נוספות. עבודה שוטפת לצד רואה חשבון לענייני עמותות תאפשר לו להכיר לעומק את מבנה העמותה ואת אופן התנהלותה הכספי ולייעד בהתאם לכך את הפתרון המדויק ביותר לצרכיה. יעילות כלכלית, מביאה עמה בסופו של דבר גם יעילות ארגונית וניהול תקין .

 

הניסיון הרב שלנו בעבודה מול עמותות, מוסדות וארגונים ללא כוונות רווח, מאפשר לנו לייעד עבור הארגון הייחודי שלכם את הפתרונות המתאימים ביותר בכל הנוגע לראיית חשבון.

 • פתיחת תיק לעמותה/ מלכ"ר

 • הגשת דוחות שנתיים

 • ליווי בקבלת אישור ניהול תקין

 • ליווי בקבלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה- זיכוי תרומות.

 • שירותי הנהלת חשבונות לעמותות

 • הדרכת ועד העמותה אודות אופן ניהול העמותה בהתאם לחוק

 • סיוע בעריכת דוח מילולי

 • עריכת וביקורת דוחות כספיים

 • הגשת דוחות לרשויות

 • ייעוץ לעמותה בנושאים חשבונאיים ופיננסיים, ייעוץ בהתנהלות תקינה ומיטבית מול הרשויות

 • ועוד רשימה ארוכה של שירותים מקיפים לעמותות ומלכ”רים

לקוחות ממליצים

לוגו מלון אירוס המדבר

מזה שנים , מאז שנבחרת להיות חשב המלון ניתן לראות את המקצועיות שלך , את ההבנה העמוקה בכול הנושאים הפיננסים ועולם ראיית החשבון.

 מלון אירוס המדבר
bottom of page