top of page

תאומי מס

כיום, מסיבות רבות אזרחים רבים עובדים במספר עבודות במקביל.

במצב זה, בו במקביל לשכר הרגיל במקום העבודה העיקרי אתם משתכרים בעוד מקום עבודה או מקבלים פנסיה או קצבה, אתם נדרשים להמציא למקומות העבודה הנחיות כיצד לפעול בקשר לתוצאות המס שלכם. במידה והכנסותיכם נובעות ממספר מקורות ואינכם עורכים תיאום מס, על המעסיק/משלם שאינו העיקרי לנכות מס מרבי על הכנסותיכם (47%) ולכן נהוג וכדאי מאוד לבצע תיאום מס ולהימנע מצב שבו אתם משלמים עודף מס הכנסה.

מומלץ לכל העובדים, שעורכים תאומי מס הכנסה, לערוך גם תיאומי מס מול המוסד לביטוח לאומי כדי להימנע מגביית דמי ביטוח לאומי ביתר.

ישנן מספר דרכים לבצע תיאום מס:

באמצעות פנייה למעסיק . הבקשה תוגש באמצעות כרטיס עובד (טופס 101/130) אותו כל עובד ממלא בתחילת עבודתו אצל כל מעסיק ובתחילת כל שנת מס.

  1. באמצעות פנייה ישירה לסניף מס הכנסה שם פקיד יבצע עבורכם את התיאום. יש למלא טופס 116 ולצרף אישורים    מאמתים כפי שמצוינים בטופס. ניתן להגיש בעמדת המודיעין או במחלקת תיאומי מס בכל סניף מס הכנסה.

  2. ניתן גם לפנות בשעות קבלת קהל לפקידים אשר יעזרו במילוי הטפסים. בבקשה נדרש לציין את כל מקורות ההכנסה ואת מספר תיק הניכויים של כל מעסיק, כולל הכנסות מקצבאות כגון מי אבטלה וכו'.

  3. באמצעות פנייה באתר האינטרנט של מס הכנסה, מצ"ב קישור: https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html  יש להיכנס לקישור ולהזדהות באיזור האישי , להזין את הנתונים הנדרשים, לאחר עדכון ושידור הנתונים, יופקו לכם אישורים ממס הכנסה עבור כל מי שמשלם לכם. לפני שידור הנתונים מומלץ לבצע סימולציה האם הנתונים

  4. באמצעות פנייה על ידי רואה החשבון המייצג אתכם. רואה חשבון הרשום במרשם המייצגים במס הכנסה ומחובר  למחשב שע"ם יכול להגיש עבורכם בקשה לתיאום מס.

תוקף תיאום המס הוא לשנת מס שלמה. אם במהלך השנה חלו שינויים בנתונים ששימשו בסיס לתיאום המס יש להודיע על כך למס הכנסה.

ניתן לערוך את תיאומי המס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס. לאחר תום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום, אך אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו היה חייב על-פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עד 6 שנים מתום שנת המס.

משרדינו מנוסה בתחום מיסוי ישראלי ומספק שירותי ייעוץ מס לציבור השכירים ועצמאים כאחד בסוגיות הנוגעות לתיאומי מס והחזרי מס

לקוחות ממליצים

לוגו מלון אירוס המדבר

מזה שנים , מאז שנבחרת להיות חשב המלון ניתן לראות את המקצועיות שלך , את ההבנה העמוקה בכול הנושאים הפיננסים ועולם ראיית החשבון.

 מלון אירוס המדבר
bottom of page